رفتار مدیریتی و سکوت سازمانی

رفتار مدیریتی و سکوت سازمانی

این یک واقعیت است که اعضای هر سازمانی، ظرفیت صحبت کردن و اظهار نظر در مورد مسائل مهم سازمانی را دارند، لیکن مطالعات نشان‌ می‌دهد در شرایط بسته مدیریتی و عدم امکان اظهار نظر کارکنان نسبت به مسائل، پدیده سکوت سازمانی بوجود می‌آید. رفتارهای نابخردانه مدیریتی مانند بازخورهای دائما منفی و تند از سوی مدیر نسبت به عقاید و اظهارنظرهای مغایر خود، بدگمانی و نادیده انگاشتن توانایی کارکنان، تصمیمات تبعیض آمیز و بی اهمیتی به نظرات کارشناسی و یا حتی واکنش‌های تقابلی مانند عدم مشارکت کارکنان در تصمیمات گروهی و یا کسور در پرداختی‌ها، از جمله مواردی است که ترس سازمانی در بیان نظرات از سوی کارکنان را در پی دارد. جالب است بدانیم که این دسته از مدیران حتی از ابزارهای مختلفی نیز برای ایجاد جو سکوت در سازمان‌ها استفاده می‌کنند. مشکل واقعی زمانی در یک سازمان رخ می‌دهد که سکوت سازمانی از ناحیه فرد محوری به جمع محوری ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات