لایحه دو فوریتی کمک یک میلیارد تومانی به تیم فوتبال سپیدرود توسط شورای اسلامی شهر رشت تصویب شد.

لایحه دو فوریتی کمک یک میلیارد تومانی به تیم فوتبال سپیدرود توسط شورای اسلامی شهر رشت تصویب شد.

لایحه دو فوریتی کمک یک میلیارد تومانی به تیم فوتبال سپیدرود توسط شورای اسلامی شهر رشت تصویب شد.
.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رشت در یکصد و نود و هشتمین جلسه این شورا لایحه دو فوریتی کمک به تیم فوتبال سپیدرود در دستور کار قرار  داشت که با موافقت هر 9 عضو حاضر در جلسه دو فوریت و اصل لایجه مذکور به تصویب رسید.
شایان ذکر است  طرح کمک به این تیم ریشه دار و مردمی سپیدرود در یکصد و نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر رشت توسط اعضای شورا پیشنهاد گردید و تصمیم گرفته شد برای طی مراحل قانونی و تنظیم لایحه به شهرداری رشت ارسال شود و پس از تنظیم و ارسال لایحه توسط شهرداری رشت در جلسه یکصد و نود و هشتمین لایحه مذکور با دو فوریت به تصویب رسید.
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات