ديدار عيدانه شهردار خرمشهر به همراه اعضا شوراى شهر با علما و مراجع مذهبى

ديدار عيدانه شهردار خرمشهر به همراه اعضا شوراى شهر با علما و مراجع مذهبى

ديدار عيدانه شهردار خرمشهر به همراه اعضا شوراى شهر با علما و مراجع مذهبى

منصور علوانى شهردار خرمشهر ...

جمعه ٢٤ ارديبهشت ١٤٠٠

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات