مافیای واردات خودروهای چینی اجازه نوسازی با ناوگان اروپایی را نمی‌دهد/ کیفیت کامیون‌های فرسوده بالاتر از کامیون‌های جدید چینی است

مافیای واردات خودروهای چینی اجازه نوسازی با ناوگان اروپایی را نمی‌دهد/ کیفیت کامیون‌های فرسوده بالاتر از کامیون‌های جدید چینی است

دبیر کانون انجمن‌های کامیون‌داران کشور اظهار داشت: ضمن اینکه شرایطی فراهم شده که در صورت واردات کامیون کارکرده نامناسب اروپایی، جلوی آن گرفته شود. دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور با بیان اینکه متاسفانه به دلیل سودجویی این شرکت‌های خودروساز داخلی، با این اعتبارات خودروهای چینی فاقد کیفیت وارد کشور شد، افزود: موضوع بسیار مهم این است که این خودروها قیمت بسیار پایینی داشتند البته کیفیت بسیار پایینی هم داشتند. دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور ادامه داد: ما هم به رونق تولید داخل اعتقاد داریم اما اینکه شرکت داخلی یک کامیون چینی را وارد کند که بعضا زحمت مونتاژ را هم نمی‌کشد، تولید داخل نیست و حمایت از آن معنا ندارد. دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور افزود: ‌ البته وزارت راه و شهرسازی موافق واردات کامیون‌های اروپایی است و برای اجرای این قانون و واردات این کامیون‌ها تلاش هم کرد تا به ناوگان کامیونی کشور کمک کند اما ...

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات