برای آغاز ساخت راه‌آهن بصره هنوز منتظر مجوز عراقی‌ها و تحویل زمین هستیم

برای آغاز ساخت راه‌آهن بصره هنوز منتظر مجوز عراقی‌ها و تحویل زمین هستیم

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در داخل کشور هم باید مقدمات ساخت این پروژه فراهم می‌آمد، اظهار داشت: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل در نقطه صفر مرزی از منطقه آزاد اروند اراضی مورد نیاز را تحویل گرفت و سرمایه گذار در آن منطقه مستقر شده‌است. مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل با بیان اینکه برای آغاز ساخت راه آهن بصره منتظر تحویل اراضی هستیم، گفت: همانطور که گفته شد از سمت ایران تا نقطه صفر مرزی ریل وجود دارد و اقدام مهم برای سرعت بخشی به این پروژه این است که عراق اراضی تحویل دهد اما نمی‌دانیم تحویل اراضی برای استقرار تجهیزات چه زمانی خواهد بود.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات