همسان‌سازی حقوق کارکنان قراردادی با کارکنان پیمانی

همسان‌سازی حقوق کارکنان قراردادی با کارکنان پیمانی

معاون وزیر راه و شهرسازی در راستای تحقق شعار توسعه‌محوری، تحول‌خواهی و آینده‌نگری معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی خلاصه اقدامات انجام شده در سال ۹۹ و همچنین برنامه‌های سال ۱۴۰۰ را تشریح کرد. وی در این زمینه در راستای تحقق شعار توسعه محوری، تحول خواهی و آینده نگری معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی خلاصه اقدامات انجام شده در سال ۹۹ و همچنین برنامه‌های سال ۱۴۰۰ را تشریح کرد. معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: وضعیت نیروهای بازنشسته در سطح ستاد و استان‌ها مشخص شده و برای اولین بار توانستیم پاداش پایان خدمت آن‌ها را بصورت همزمان پرداخت کرده و این امر موجب رضایت‌مندی در هنگام خداحافظی با سیستم شد. معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: در بخش استقرار نظام جامع بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد سال گذشته کار خوبی آغاز شد و برای اولین بار بحث بودجه‌ریزی ...

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات