پرداخت عوارض و بهای خدمات اردیبهشت ۱۴۰۰ با تعرفه سال۹۹

پرداخت عوارض و بهای خدمات اردیبهشت ۱۴۰۰ با تعرفه سال۹۹

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

  منبع خبر

  شهرداری شیراز

  شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

   نظرات