حوزه ارتباطات سازمان در شناسایی مرجع دریایی کشور؛ موفق و موثر عمل کرد/ رتبه بالای سازمان بنادر در میان دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی از حیث عملکرد اطلاع‌رسانی

حوزه ارتباطات سازمان در شناسایی مرجع دریایی کشور؛ موفق و موثر عمل کرد/ رتبه بالای سازمان بنادر در میان دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی از حیث عملکرد اطلاع‌رسانی

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به رتبه بالای سازمان بنادر از حیث فعالیت‌های خبری و رسانه‌ای در میان سایر دستگاه‌های اجرایی وزارت راه و شهرسازی، اظهار داشت: در جلسات شورای معاونان وزارت راه و شهرسازی و در ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌ها، همواره سازمان بنادر و ادارات کل این سازمان در استان‌ها، جزو رده‌های بالای عملکردی قرار دارند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات