تسلیم فشارها برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات نخواهیم شد

تسلیم فشارها برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات نخواهیم شد

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، در جلسه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات گفت: هیچ فشاری برای تغییر کاربری غیرقانونی اراضی زراعی و باغات در تصمیم گیری‌ها تاثیری نخواهد داشت.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات