تسلیم فشارها برای تغییر کاربری‌های غیرقانونی نمی‌‌شویم

تسلیم فشارها برای تغییر کاربری‌های غیرقانونی نمی‌‌شویم

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، در جلسه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات گفت: هیچ فشاری برای تغییر کاربری غیرقانونی اراضی زراعی و باغات در تصمیم گیری‌ها در راستای قانون تاثیری نخواهد داشت. وی ادامه داد: در این زمینه لازم است جهاد کشاورزی به عنوان دبیرخانه کمیسیون همه مستندات را استخراج و به کمیسیون ارائه کند و در خصوص تمامی پرونده‌های مطروحه در سال‌های قبل نیز رصد و گزارش تحقق مصوبات را ارئه و اطلاع رسانی کند، لذا کمیسیون با جدیت تمام مصمم به تصمیم‌گیری در راستای قانون بوده و تحت هیچگونه فشاری تسلیم نخواهد شد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات