ایجاد ۲۲۰ هزار شغل با سرمایه‌گذاری ۱۰ هزار میلیارد تومانی/ مهاجران بیکار را به روستا برمی‌گردانیم

ایجاد ۲۲۰ هزار شغل با سرمایه‌گذاری ۱۰ هزار میلیارد تومانی/ مهاجران بیکار را به روستا برمی‌گردانیم

رییس ستاد اجرایی فرمان امام گفت: عملیات اجرایی ایجاد ۲۷۰ هزار شغل جدید برکت در مناطق محروم کشور در سال ۱۴۰۰ نیز آغاز می‌شود که برای این مهم ۱۳هزار و ۲۷۰ میلیاردتومان توسط ستاداجرایی فرمان امام و امضای تفاهمنامه با ۱۰ بانک و نهادمالی سرمایه‌گذاری می‌شود. وی افزود: همچنین عملیات اجرایی ایجاد ۲۷۰ هزار شغل جدید برکت در مناطق محروم کشور در سال ۱۴۰۰ نیز آغاز می‌شود که برای این مهم ۱۳هزار و ۲۷۰ میلیاردتومان توسط ستاداجرایی فرمان امام و امضای تفاهمنامه با ۱۰ بانک و نهادمالی سرمایه‌گذاری می‌شود. وی با اشاره به نوآوری جدید این بنیاد افزود: درراستای منویات رهبرمعظم انقلاب و دستور رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، ازطریق «اپلیکیشن برکت» امکان ایجاد شغل برای افرادی که به شهرها مهاجرت کرده‌اند و بازگشت به روستای مبداشان وهمچنین امکان حضور و سرمایه‌گذاری مستقیم عموم مردم برای ایجادشغل در مناطق محروم کشور را فراهم کردیم. مدنی به بخش دیگری از خدمات ...

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات