دوشنبه‌های استارت‌آپی صندوق نوآوری ۳۶۰ میلیارد ریال سرمایه جذب کرد

دوشنبه‌های استارت‌آپی صندوق نوآوری ۳۶۰ میلیارد ریال سرمایه جذب کرد

معاونت علمی تهران- ایرنا-مدیر توسعه اکوسیستم صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری گفت : دوشنبه های استارت آپی صندوق نوآوری۳۶۰ میلیارد ریال سرمایه جذب کرده است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات