الزام هواپیمایی آسمان به پرداخت خسارت به مسافران

الزام هواپیمایی آسمان به پرداخت خسارت به مسافران

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: شرکت هواپیمایی آسمان موظف است نسبت به پرداخت خسارت ۳۰درصدی به مسافران پرواز ۶۲۳ مسیر کرمانشاه به تهران اقدام کند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات