شورای معاونین شهرداری ارومیه برگزار شد+گزارش تصویری

شورای معاونین شهرداری ارومیه برگزار شد+گزارش تصویری

شورای معاونین شهرداری ارومیه با حضور مجید آقازاده شهردار و اعضا این شورا برگزار و در خصوص موضوعات مختلف مدیریت شهری بحث و تبادل نظر شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛  شورای معاونین شهرداری ارومیه با حضور مجید آقازاده شهردار و اعضا این شورا برگزار و در خصوص موضوعات مختلف مدیریت شهری بحث و تبادل نظر شد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات