با هدف کنترل آلودگی آب و خاک؛ مراکز دفن زباله در کشور کاهش یافت

با هدف کنترل آلودگی آب و خاک؛ مراکز دفن زباله در کشور کاهش یافت

مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: با هدف کنترل آلودگی منابع آب و خاک، تعداد مراکز دفن زباله در کشور از سال 1392 تا 1399 از 3200 مرکز به 660 مرکز کاهش یافت.

به گزارش«پارما» حسن پسندیده در گفت و گو با خبرنگار محیط زیست ایرنا افزود: مدیریت پسماند یکی از دغدغه های اصلی دولت یازدهم و دوازدهم بود بر این اساس دفتر مدیریت پسماند نیمه دوم سال 1398 در سازمان حفاظت محیط زیست مستقل شد تا کارهای مربوط به پسماند را به طور مستقل و پرقدرت پیگیری کند.

وی اظهارداشت: زمانی که دفتر پسماند مستقل شد شرح وظایفی برای آن تعریف شد که نظارت و پایش محیط زیست بر تمام مراکز و محل های دفع و دفن انواع پسماندهای عادی و ویژه و صنعتی، بررسی و شناسایی واحدهای دارای فناوری های نوین با تولید پسماند کمتر و واحدهای بازیافت و دفع پسماندها برخی از این وظایف است.

پسندیده ادامه داد: بر این اساس باید در کشور با کاهش تولید زباله و تفکیک پسماندها، تعداد محل‌های دفن زباله کاهش و در مقابل مراکز پردازش و بازیافت هم افزایش یابد که این امر محقق شده است به طوری که از سال 1392 تا سال 1399 تعداد مراکز دفن زباله از 3200 محل دفن به 660 محل دفن رسیده است.

وی درباره علت کاهش مراکز دفن زباله اظهار داشت: مراکز دفن زباله یکی از نقاط آلوده کننده محیط زیست و منابع آب و خاک است بنابراین کاهش مراکز دفن زباله به عنوان نقاط انتشار آلاینده به آب و خاک امری ضروری و اجتناب ناپذیر است، هر چقدر محل‌های دفن متمرکز و کاهش یابد، نظارت بر این مراکز بهتر صورت می‌گیرد و همچنین از پراکندگی محل‌های دفن زباله و تعدد کانون‌های آلاینده در محیط زیست جلوگیری می شود.

مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: یکی دیگر از وظایف این دفتر تهیه طرح جامع مدیریت پسماند است که باید بر اساس ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند، دفتر مدیریت پسماند این طرح ها را تهیه کند تا بر اساس آن زباله ها از مبدا تفکیک شوند که پردازش، ارتقاء سیستم مدیریت پسماند و کاهش مراکز دفن زباله از دیگر بخش های این طرح است که دفتر مدیریت پسماند بر اجرای این طرح در استان ها نظارت دارد.

وی تاکید کرد: بر این اساس تهیه طرح جامع مدیریت پسماند شهری به موجب ماده 9 قانون مدیریت پسماندها و در اجرای ماده 4 آیین نامه اجرایی مدیریت پسماندها در دستور کار قرار گرفت، در این مقررات تاکید شد طرح های جامع و تفصیلی باید به گونه ای تهیه شود که در شهرها و روستاها پسماندهای عادی به صورت تفکیک شده جمع آوری شوند.

مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست گفت: بر این اساس تعداد طرح های جامع مدیریت شهری افزایش یافت به طوری که از سال 1392 تا سال 1399 تعداد طرح جامع مدیریت پسماند شهری از 380 طرح به 880 طرح رسیده است که در این طرح بر اقدامات لازم برای کاهش تولید زباله، اصلاح الگوی مصرف و بازیافت مواد و توسعه محل‌های بازیافت و تبدیل مواد به انرژی تاکید شده است.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات