در یکصد و نودمین جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر رشت ؛ - بررسی اصلاحیه تعرفه درآمد و بهای خدمات سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری پیشنهادی سال 1400 / - مخالفت با تقسیط بدهی خارج از شیوه نامه مصوب شورا / - موافقت با لایحه کمک مالی به انجمن نابینایان

در یکصد و نودمین جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر رشت ؛ - بررسی اصلاحیه تعرفه درآمد و بهای خدمات سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری پیشنهادی سال 1400 / - مخالفت با تقسیط بدهی خارج از شیوه نامه مصوب شورا / - موافقت با لایحه کمک مالی به انجمن نابینایان

در یکصد و نودمین جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر رشت ؛ - بررسی اصلاحیه تعرفه درآمد و بهای خدمات سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری پیشنهادی سال 1400 / - مخالفت با تقسیط بدهی خارج از شیوه نامه مصوب شورا / - موافقت با لایحه کمک مالی به انجمن نابینایان
.
یکصد و نودمین جلسه کمیسیون بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر رشت، عصر روز یکشنبه 9 خرداد برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر رشت - در ابتدای جلسه در خصوص لایحه اصلاحیه تعرفه درآمد و بهای خدمات سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری پیشنهادی سال 1400 رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت به ارئه توضیحاتی در خصوص کلیات تعرفه ها و مبالغ پیشنهادی پرداخت و در این خصوص بررسی های لازم صورت پذیرفت.
در ادامه جلسه در خصوص لوایح مربوط به نحوه پرداخت بدهی تعدادی از مودیان تصمیماتی اتخاذ گردید. همچنین با تقسیط بدهی خارج از شیوه نامه مصوب شورا مخالفت شد.
در پایان تصمیم گیری در خصوص تعیین قدرالسهم شهرداری در پرونده یکی از مودیان به صحن شورا ارجاع شد و با لایحه کمک مالی به انجمن نابینایان موافقت گردید.
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات