صندوق پس‌انداز یکم، ۲۴۳ هزار نفر را خانه‌دار کرد/ جزییات تعیین تکلیف مانده ۴۵ هزار میلیارد ریالی صندوق

صندوق پس‌انداز یکم، ۲۴۳ هزار نفر را خانه‌دار کرد/ جزییات تعیین تکلیف مانده ۴۵ هزار میلیارد ریالی صندوق

مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن گفت: در مدت ۵ سال ۶۷۰ هزار نفر در صندوق پس‌انداز یکم مسکن حساب افتتاح کردند و آنها ۲۴۳ هزار نفر تسهیلات خرید مسکن را گرفتند و ۲۷۱ هزار نفر باقی‌ ماندند و ۱۵۵ هزار نفر هم پس از افتتاح حساب، انصراف دادند. مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن بیان اینکه در مدت ۵ سال در مجموع ۶۷۰ هزار نفر در این صندوق اقدام به افتتاح حساب کردند، گفت: از بین ۶۷۰ هزار نفری که افتتاح حساب داشتند، ۲۴۳ هزار نفر تسهیلات خرید مسکن را دریافت کردند و ۲۷۱ هزار نفر باقی‌ ماندند و ۱۵۵ هزار نفر هم پس از افتتاح حساب، انصراف دادند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات