برنامه منظم برای تولید مسکن ضروری است

در برخی سال‌ها تولید مسکن به اندازه نیاز نبوده است و موجب انباشت تقاضا در بازار اجاره شده است. اگر کمبود تولید و عرضه داشته باشیم نمی‌توانیم به این تقاضا پاسخ دهیم و مشکل، خود را در افزایش قیمت‌های اجاره نشان می‌دهد. تاخیر در خرید مسکن خود عامل مهمی در افزایش تقاضا برای اجاره است. قیمت تمام شده و تورم ایجاد شده در بخش مسکن تاثیر مستقیم در افزایش قیمت اجاره دارد. برنامه‌هایی برای کنترل بازار مسکن و بازار اجاره تدوین شده اما این برنامه‌ها یا اجرا نشده یا پشتوانه اجرایی ندارد. هرچه توان خانوار برای خرید مسکن بالا برود و خرید تسهیل شود تقاضا در بازار اجاره کاهش می‌یابد و در نتیجه قیمت‌ها در این بازار هم کاهشی می‌شود.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات