دلیل تخلیه روستاها نبود آب شرب و کشاورزی است

دلیل تخلیه روستاها نبود آب شرب و کشاورزی است

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام اظهار داشت: عمده روستاهایی که تخلیه شدند با مشکل آبرسانی مواجه بودند و به دلیل نبود آب تخلیه شدند. رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با بیان اینکه تمدن‌ها در کنار آب به وجود می‌آیند، تاکید کرد: طبق یک گزارش بین‌المللی از هر ۴ شغل، ۳ شغل مربوط به آب است اما ما کمتر توانستیم در بخش اجرا و سیاستگذاری از نعمت‌های آبی استفاده کنیم.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات