رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران مطرح کرد: صدور ۹۸۵ شناسنامه فنی و ملکی در تهران

به گزارش اخبار ساختمان، سید علیرضا میرجعفری درباره ضرورت صدور «شناسنامه فنی و ملکی» برای ساختمان‌ها، گفت: این حق شهروندان است که اطلاعات کاملی درباره موارد فنی و جزئیات اجرایی ملکی که خریداری می‌کنند، داشته باشند. رئیس نظام‌مهندسی ساختمان تهران با اشاره به صدور بیش از ۹۸۵ شناسنامه فنی برای ساختمان‌ها تا امروز، تاکید کرد: اولویت سازمان فرهنگ‌سازی در راستای گسترش استفاده از شناسنامه فنی چه از جانب سازندگان چه از جانب مصرف‌کنندگان است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات