قرارداد تامین مالی و ساخت راه‌آهن بیرجند به امضا رسید

قرارداد تامین مالی و ساخت راه‌آهن بیرجند به امضا رسید

خراسان جنوبی بیرجند - ایرنا - مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: موافقت‌نامه قرارداد تامین مالی، احداث، راه‌اندازی، اجاره و انتقال راه‌آهن بیرجند - یونسی بین وزارت راه و شهرسازی با نمایندگی شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور…

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات