رئیس سازمان نظام ساختمان استان تهران خبر داد: شناسایی ۱۲۶ گود پرخطر در پایتخت

او توضیح داد: سازمان نظام مهندسی ساختمان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های خود را شناسایی گود‌های پر خطر قرار داده است که در این زمینه هم از ابتدای سال با همکاری تمامی مهندسان ناظر خود این گود‌ها را شناسایی شده است. رئیس نظام‌مهندسی ساختمان تهران با بیان اینکه برای مالکان و ناظران تک‌تک پروژه‌های دارای گود پرخطر اطلاعیه هشدارآمیز ارسال شده است افزود: به تمامی مالکان اطلاع داده شده که برای حفظ کیفیت ساخت ضروری است اجرای عملیات عمرانی را به مجریان صاحب‌صلاحیت سازمان واگذار کنند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات