بهسازی تابلوهای نامگذاری بلوارهای سطح شهر توسط شهرداری خرمشهر

بهسازی تابلوهای نامگذاری بلوارهای سطح شهر توسط شهرداری خرمشهر

بهسازی تابلوهای نامگذاری بلوارهای سطح شهر توسط شهرداری خرمشهر

شهرداری خرمشهر ...

سه شنبه ١١ خرداد ١٤٠٠

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات