خانه‌دار کردن مردم با زمین رایگان؛ سودای قاضی‌القضات

خانه‌دار کردن مردم با زمین رایگان؛ سودای قاضی‌القضات

روز گذشته طرح رئیسی که آن را ارتقا یافته مسکن مهر نامیده‌اند با هدف ساخت چهار میلیون مسکن با استفاده از زمین رایگان، آورده اولیه صفر و وام ارزان قیمت رونمایی شد. این پروژه البته بنا به گفته یک کارشناس، مقداری رویاگونه است اما استفاده از بخش خصوصی برای توسعه زیرساختها و ارایه زمین رایگان می‌تواند از نقاط قوت آن باشد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات