قوانین حوزه ساخت و ساز بررسی قوانین مربوط به تغییر در نمای ساختمان

از طرفی لازم است قوانین و مقررات مربوط به تملک آپارتمان‌ها نیز رعایت شود. هر آنچه که در سند مالکیت یک واحد آپارتمان، به‌ صورت کاملا واضح به‌ نام مالک ثبت شده، به عنوان بخش خصوصی ساختمان محسوب می‌شود. مالکان در حریم شخصی خود، بدون نیاز به کسب اجازه از همسایه‌ها و البته با رعایت قوانین می‌توانند تغییرات مورد نظر خود را انجام دهند. به بخش‌هایی از یک ساختمان مثل انباری یا پارکینگ که بین دو یا چند واحد آپارتمانی به‌ صورت اشتراکی استفاده می‌شود و در سند ثبت شده، مشترکات ملک می‌گویند. قسمت‌هایی از آپارتمان که کلیه مالکان در آن سهم دارند و در سند مالکیت، تحت عنوان مشاعات به ‌ثبت رسیده، قسمت مشترک ساختمان گفته می‌شود و لازم است هر گونه استفاده یا تغییر در این قسمت‌ها، نیاز به رضایت و توافق همه مالکان دارد. از جمله نمای خارجی یا سر در آن را که از بیرون قابل ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات