واحد ارتباط با دانشگاه در شرکت راه‌آهن برای اولین بار تاسیس شد/ مشارکت دانشگاه‌های سراسر کشور در حل مسائل راه‌آهن

واحد ارتباط با دانشگاه در شرکت راه‌آهن برای اولین بار تاسیس شد/ مشارکت دانشگاه‌های سراسر کشور در حل مسائل راه‌آهن

مدیرعامل شرکت راه‌آهن با بیان این که این شرکت بر کاربردی بودن موضوعات مطرح شده در حوزه راه آهن در ارتباط ضنعت و دانشگاه به عنوان یک نکته بسیار مهم تاکید دارد، گفت: با این رویکرد خوشبختانه اکنون تعداد زیادی از مسائل جدی راه‌آهن در دستور کار دانشگاه‌ها قرار دارد تا بتوانند برای حل مساله راهکار ارائه کنند. رسولی ادامه داد: در کارگروه‌های بهره‌وری نیز که در مرکز جهادی پیشرفت در حال انجام کار هستند، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها حضور دارند و در واقع یکی از ارکان ثابت این کارگروه‌ها هستند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات