اجرای بزرگترین پروژه روسازی بتنی درزدار کشور در بندر شهید رجایی/ افزایش طول عمر مفید روسازی معابر به ۲۰ سال

اجرای بزرگترین پروژه روسازی بتنی درزدار کشور در بندر شهید رجایی/ افزایش طول عمر مفید روسازی معابر به ۲۰ سال

به گزارش اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، کرجی ران در پایان خاطرنشان کرد: اجرای پروژه تغییر روسازی معابر از آسفالت به روسازی بتنی درزدار می‌تواند الگوی خوبی برای سایر بنادر کشور در جهت کاهش هزینه‌های نگهداری سالیانه معابر، افزایش رضایتمندی با ارتقاء کیفیت عبور و مرور و بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت بخش خشکی محوطه بندر باشد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات