در بازار واحدهای لوکس متراژ چه خبر است؟

واسطه‌ها می‌گویند فروشنده‌های واحدهای نوساز لوکس‌متراژ اصراری برای فروش در کوتاه‌ترین زمان ندارند و پول‌لازم نیستند؛ به‌همین‌خاطر احتمال دیرتر با جریان کاهش قیمت همراه خواهند شد؛ هرچند استمرار جریان کاهش قیمت نیز به وضعیت سایر بازارها و شکل تاثیر‌پذیری از متغیرهای غیراقتصادی اثرگذار بر بازار مسکن بستگی دارد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات