تفاهم نامه ساخت پل آستاراچای امروز امضا و مبادله می‌شود

تفاهم نامه ساخت پل آستاراچای امروز امضا و مبادله می‌شود

وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به توافقات انجام گرفته امروز تفاهم نامه ساخت پل آستاراچای بین دو کشور ایران و آذربایجان امضا و مبادله خواهد شد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات