گزارش مقایسه‌ای شورای اسلامی شهر شیراز از عملکرد ۱۱ ساله شهرداری شیراز منتشر شد

گزارش مقایسه‌ای شورای اسلامی شهر شیراز از عملکرد ۱۱ ساله شهرداری شیراز منتشر شد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات