مستاجر در چه شرایطی ملزم به تخلیه واحد مسکونی است؟

مستاجر در چه شرایطی ملزم به تخلیه واحد مسکونی است؟

وزیر راه و شهرسازی می گوید موجر ملزم به تمدید اتوماتیک قرارداد اجاره با مستاجر است اما در شرایطی می تواند این قرارداد را فسخ کند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات