از سوی ستاد ملی کرونا اعلام شد: تمدید مهلت ثبت اطلاعات ملکی تا مهرماه

به گزارش اخبار ساختمان، در جلسه هفتاد و دوم ستاد ملی کرونا، با افزایش زمان خوداظهاری و ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی خانوارها توسط سرپرستان خانوار در سامانه ملی املاک و اسکان به نشانی amlak. به هر ترتیب در مصوبه ستاد ملی کرونا در خصوص تمدید مهلت خوداظهاری و ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان کشور آمده است: جهت کاهش ازدحام و مراجعات حضوری مردم به مراجع ذی ربط برای ثبت اطلاعات، مهلت زمانی اجرای احکام مندرج در بندهای یک و دو تبصره ۸ الحاقی به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موضوع قانون «اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم» - مصوب ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی- در رابطه با خود اظهاری از طریق ثبت واحدهای مسکونی و اقامتگاه‌های اصلی و فرعی خانوارها در سامانه ملی املاک و اسکان کشور، تا پایان مهره ماه ۱۴۰۰ تمدید می‌شود. مدت خوداظهاری و درج اطلاعات سکونتی و ملکی تا ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات