مرجع رسیدگی به تخلفات سازمان‌های نظام مهندسی، شورای انتظامی استان‌های مجاور هر استان تعیین شد/بررسی شکایت دستگاه‌های نظارتی و اجرایی از سازمان‌های نظام مهندسی در شوراهای انتظامی

مرجع رسیدگی به تخلفات سازمان‌های نظام مهندسی، شورای انتظامی استان‌های مجاور هر استان تعیین شد/بررسی شکایت دستگاه‌های نظارتی و اجرایی از سازمان‌های نظام مهندسی در شوراهای انتظامی

عبدی‌قهرودی در بیان ویژگی‌های آیین‌نامه ابلاغی وزارت راه به سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور درخصوص رسیدگی به تخلفات مهندسان و کاردان‌های ساختمان در شوراهای انتظامی مهندسی ساختمان، توضیح داد: پیش‌تر برای رسیدگی به تخلفات از جمله تخلفات اعضای هیات‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها دو شعبه مجزا به عنوان شعب هم عرض تاسیس شده بود که این دو شعبه، پرونده‌های مربوط به اعضای هیات‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان و دیگر مواردی که به جهات قانونی، قابلیت رسیدگی به آن در صلاحیت شوراهای انتظامی استان‌ها نبود، را مورد رسیدگی قرار می‌داد. همچنین در خصوص افرادی که از اعضای سازمان‌های نظام مهندسی یا نظام کاردانی ساختمان شکایت دارند اما به عنوان ذی‌نفع اصلی نیستند رویه اینگونه تعیین شده که ابتدا باید شکایت در یکی از مراجعی همچون اداره کل راه و شهرسازی استان مطرح شود و آن اداره کل به شکایت، رسیدگی می‌کند و چنانچه شکایت را وارد دانست شکایت را برای ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات