تحلیل وضع موجود به تصمیم‌سازی‌های دقیق آینده مدیران کمک می‌کند

تحلیل وضع موجود به تصمیم‌سازی‌های دقیق آینده مدیران کمک می‌کند

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید براینکه برای تدوین سند چشمانداز سازمان ملی زمین و مسکن شرایط و وضعیت اقتصادی کشور به دقت رصد شده و شاخص‌های دقیقی در تعیین این سند تعریف شده است، اظهار داشت: با بررسی این شاخص‌ها در بعد خانوار و با در نظر گرفتن نرخ رشد جمعیت باید بتوانیم چشم‌انداز نیاز تامین مسکن در کشور را به درستی تخمین بزنیم تا بتوانیم برای تصمیمات اتخاذ شده و نیاز مردم به مسکن برنامه دقیقی طراحی کنیم.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات