۲۴۴ هزار واحد مسکن مهر شهرهای جدید در دولت تدبیر و امید فروش اقساطی شد/تکمیل و تحویل بیش از ۲۷۱ هزار واحد مسکن مهر طی ۸ سال

۲۴۴ هزار واحد مسکن مهر شهرهای جدید در دولت تدبیر و امید فروش اقساطی شد/تکمیل و تحویل بیش از ۲۷۱ هزار واحد مسکن مهر طی ۸ سال

آمار منتشر شده از سوی شرکت عمران شهرهای جدید در کتاب وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد از سال ۸۶ مسکن مهر در ۱۹ شهر جدید با برنامه ساحت حدود ۴۰۰ هزار واحد شروع شد که تاکنون این برنامه تداوم داشته است. در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تاکنون حدود ۲۴۴ هزار واحد فروش اقساطی و بیش از ۲۷۱ هزار واحد تکمیل و تحویل متقاضیان شده است. در آن سال ۷۲ پروژه روبنایی و ۹ پروژه زیربنایی به اتمام رسید و ۳۹ هزار و ۶۹۳ واحد فروش اقساطی و ۲۷ هزار و ۷۶۶ واحد مسکن مهر تحویل شد. تعداد ۶۲ پروژه روبنایی و ۷۰ پروژه زیربنایی در آن سال به اتمام رسید و ۴۳ هزار و ۹۶۱ واحد مسکن مهر فروش اقساطی و ۴۸ هزار و ۹۴ واحد مسکن مهر تحویل شد. ۴۹ پروژه روبنایی و ۶۳ پروژه زیربنایی نیز به اتمام رسید و تعداد ۳۱ هزار و ۵۳۵ واحد مسکن ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات