مدیریت شهری پایتخت بدون توجه به شهرفروشی؛ درآمد حاصل از شهرفروشی کاهش یافته است

تغییر رویه رایج به معنی صرف‌نظر کردن از منبع اصلی درآمد شهری دشوار است؛ مخصوصا که مشکلات مالی، تحریم و کرونا اقتصاد شهر را دچار رکود کرده و در عین حال شهرداری باید مخارج اداره روزانه و توسعه دائمی را تامین کند. پیروز حناچی که خود از منتقدان روش قبلی اداره شهر براساس ساخت و سازهای بزرگ ترافیکی و فروش بی‌رویه تراکم برای تامین هزینه این سازه‌ها بود، با رسیدن به سمت شهردار تهران روند جلوگیری از فروش تراکم را در پیش گرفت. این بود که از افزایش طبقات و سطح اشغال و تغییر کاربری‌ها کاسته شد؛ اگرچه مشکلاتی برای تامین مخارج شهر به‌وجود آمد، اما عوارض تبدیل خانه‌های کوچک به آپارتمان‌های بلند کمتر شد. این طرح در سال ۱۳۷۰ به پایان می‌رسید، اما یک‌دهه مانده به تاریخ پایان طرح، ساخت و سازهای متعدد با هدف تامین مسکن برای اقشار محروم، اراضی زیادی را اشغال کرد؛ چنان‌که بخشی از پروژه‌های ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات