نگاهی به کارنامه هشت ساله وزارت راه و شهرسازی: بررسی آمار وزارت راه در بخش مسکن مهر

آمار منتشر شده از سوی شرکت عمران شهرهای جدید در کتاب وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد از سال ۸۶ مسکن مهر در ۱۹ شهر جدید با برنامه ساحت حدود ۴۰۰ هزار واحد شروع شد که تاکنون این برنامه تداوم داشته است. در آن سال ۷۲ پروژه روبنایی و ۹ پروژه زیربنایی به اتمام رسید و ۳۹ هزار و ۶۹۳ واحد فروش اقساطی و ۲۷ هزار و ۷۶۶ واحد مسکن مهر تحویل شد. تعداد ۶۲ پروژه روبنایی و ۷۰ پروژه زیربنایی در آن سال به اتمام رسید و ۴۳ هزار و ۹۶۱ واحد مسکن مهر فروش اقساطی و ۴۸ هزار و ۹۴ واحد مسکن مهر تحویل شد. ۴۹ پروژه روبنایی و ۶۳ پروژه زیربنایی نیز به اتمام رسید و تعداد ۳۱ هزار و ۵۳۵ واحد مسکن مهر فروش اقساطی و ۳۴ هزار و ۳۳ واحد مسکن مهر تکمیل شد. در سال ۹۶ و در ابتدای دولت دوازدهم، عملکرد شرکت عمران ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات