شهردار خرمشهر با حضور در شعبه ی مستقر در مسجد جامع ، رای خود را به صندوق انداخت

شهردار خرمشهر با حضور در شعبه ی مستقر در مسجد جامع ، رای خود را به صندوق انداخت

شهردار خرمشهر با حضور در شعبه ی مستقر در مسجد جامع ، رای خود را به صندوق انداخت

منصور علوانى شهردار خرمشهر ....

جمعه ٢٨ خرداد ١٤٠٠

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات