نحوه استفاده از زمین‌های دولتی در چین و آمریکا چگونه است؟ نگاهی بر معادله جهانی تامین مالی با «اراضی ملی»

در حالی از حدود یک قرن پیش در کشورهای پیشرفته در حال اجراست که در ایران هنوز از روش حراج زمین‌های خام با عنوان تامین مالی برای توسعه استفاده می‌شود. از سوی دیگر اراضی ملی در ایران که در سال‌های گذشته تاکنون یکی از منابع درآمدی دولت‌ها برای تامین مالی بوده‌اند با قیمت کارشناسی یعنی قیمتی به مراتب پایین‌تر از ارزش واقعی آنها به فروش می‌رسند که از این رو می‌توان این اقدام را به نوعی حراج زمین به اسم «توسعه» نامید. این در شرایطی است که دولت‌های موفق دنیا بیش از یک قرن است که ضمن حفظ موجودی اراضی ملی خود به عنوان یکی از باارزش‌ترین منابع ملی وثروت‌های عمومی، از طریق این اراضی و با مکانیزم‌هایی غیر از فروش آنها، اقدام به ایجاد درآمدهای پایدار از این محل و همچنین توسعه ملی کرده‌اند. در واقع در این گزارش به این سوال پاسخ داده شده است که در حالی‌که ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات