شهردار تهران عنوان کرد: بروز تغییرات اساسی برای اداره شهر تهران

به گفته وی، سهم بودجه حمل و نقل عمومی در این دوره از ۷۱/ ۰ درصد کل بودجه شهر، به ۷/ ۳ درصد افزایش پیدا کرده است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات