امضای تفاهم نامه همکاری بین نظام مهندسی ساختمان و آزمایشگاه فنی خاک

امضای تفاهم نامه همکاری بین نظام مهندسی ساختمان و آزمایشگاه فنی خاک

در راستای ارتقای کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات، تفاهم نامه همکاری بین نظام مهندسی و آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک منعقد شد. راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان طاهری با اشاره به اینکه شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک همکاری در بازنگری شیوه نامه تشخیص صلاحیت و صدور پروانه اشتغال به کار شرکت‌های خدمات فنی آزمایشگاه و ژئوتکنیک و ارائه آن برای تصویب به سازمان‌ها انجام می‌دهد، گفت: تهیه کار برگ‌های بازبینی مورد نیاز به منظور ارزیابی عملکرد شرکت‌های خدمات فنی آزمایشگاهی و ژئوتکنیک و ارائه به سازمان جهت اطلاع رسانی به این شرکت‌ها و همچنین ارائه خدمات آموزش مورد نیاز سازمان در راستای ارتقاء دانش فنی صاحبان پروانه صلاحیت و شاغلان این بخش انجام می‌دهد. معاون فنی و نظارت مهندسی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک بیان کرد: بازدیدهای ادواری کارشناسان شرکت خدمات فنی آزمایشگاهی و ژئوتکنیک و همراه نماینده سازمان نظام مهندسی ...

متن کامل خبر در سایت باشگاه خبرنگاران جوان

    منبع خبر

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات