رونق و توسعه کریدورهای ترانزیتی در دولت تدبیر و امید

رونق و توسعه کریدورهای ترانزیتی در دولت تدبیر و امید

وزارت راه و شهرسازی در دولت تدبیر و امید، به منظور بهره‌گیری از این فرصت نسبت به تاسیس معاونت حمل‌ونقل به عنوان مرجع هماهنگ کننده حمل‌ونقل فرامدی اقدام کرده و با اتکا به این اقدام موفق به رونق کریدورهای ترانزیتی موجود و توسعه کریدورهای جدید شده است. آنطور که معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی در کتاب ۸ ساله این وزارتخانه گزارش کرده است، طی ۸ سال گذشته، کریدورهای موجود رونق یافته و کریدورهای جدیدی به مسیرهای ترانزیتی ایران افزوده شده است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات