رونق و توسعه کریدورهای ترانزیتی در دولت تدبیر و امید

رونق و توسعه کریدورهای ترانزیتی در دولت تدبیر و امید

راه و مسکن تهران - ایرنا - رونق کریدورهای ترانزیتی موجود و ایجاد کریدورهای ترازیتی جدید از جمله دستاورهای دولت تدبیر و امید در ۸ سال گذشته بوده است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات