تصویب و ابلاغ حدود یک‌هزار مصوبه توسط شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران طی دولت یازدهم و دوازدهم

تصویب و ابلاغ حدود یک‌هزار مصوبه توسط شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران طی دولت یازدهم و دوازدهم

، تعداد ۱۲۳ مصوبه از سوی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ شد که تعداد ۴۸ مصوبه با عنوان طرح‌های جامع (تصویب طرح جامع و بررسی انطباق با سیاست‌های ابلاغی، ۲۱ مصوبه با موضوع سیاست‌گذاری و ضابطه‌مندی، ۳ مصوبه با موضوع طرح فرادست، ۳۷ مصوبه با موضوع مغایرت‌های اساسی طرح‌های جامع (اقدام ملی)، ۵ مصوبه با موضوع پادگان‌ها و اراضی نظامی و ۹ مصوبه با موضوع طرح ویژه بود. نیز تعداد ۱۱۴ مصوبه از سوی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ شد که تعداد ۴۶ مصوبه با عنوان طرح‌های جامع (تصویب طرح جامع و بررسی انطباق با سیاست‌های ابلاغی، ۱۷ مصوبه با موضوع سیاست‌گذاری و ضابطه‌مندی، ۵ مصوبه با موضوع طرح فرادست، ۳۲ مصوبه با موضوع مغایرت‌های اساسی طرح‌های جامع (اقدام ملی)، ۲ مصوبه با موضوع پادگان‌ها و اراضی نظامی و ۱۲ مصوبه با موضوع طرح ویژه بود. از اهم مصوبات شورا در سال ۹۶ نیز می‌توان به این موارد ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات