کارنامه هشت ساله وزارت راه و شهرسازی

در سال ۹۶ نیز تعداد ۱۱۴ مصوبه از سوی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ شد که تعداد ۴۶ مصوبه با عنوان طرح‌های جامع (تصویب طرح جامع و بررسی انطباق با سیاست‌های ابلاغی، ۱۷ مصوبه با موضوع سیاست‌گذاری و ضابطه‌مندی، پنج مصوبه با موضوع طرح فرادست، ۳۲ مصوبه با موضوع مغایرت‌های اساسی طرح‌های جامع (اقدام ملی)، ۲ مصوبه با موضوع پادگان‌ها و اراضی نظامی و ۱۲ مصوبه با موضوع طرح ویژه بود. از اهم مصوبات شورا در سال ۹۶ نیز می‌توان به این موارد اشاره کرد: ضوابط عام طرح‌های جامع ناحیه، دستورالعمل الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل، طرح مطالعاتی بررسی و نقد و آسیب‌شناسی نحوه تفکیک اراضی شهری در توده گذاری ۶۰-۴۰، سند توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی، ساماندهی روستاهای درون حریم شهرها، بناهای شاخص و گردش کار تصویب آنها، شناسایی محدوده‌های هدف بهسازی و نوسازی شهری، توان و ظرفیت اقلیمی مناطق در سیاستگزاری و تهیه ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات