ورود جدی دادستانی کل مرکز استان اصفهان به حق آبه های زیست محیطی

دادستانی کل مرکز استان اصفهان به حق آبه های زیست محیطی رودخانه زاینده رود و تالاب گاوخونی ورود جدی یافت

با مطرح شدن موضوع رودخانه و تالاب گاوخونی درحوزه معاونت حقوقی عامه دادستانی عمومی و انقلاب مرکز استان و پیگیری دادستانی کل کشور، معاونت دادستانی کل مرکز استان اصفهان جویای میزان حق آبه آزاد شده رودخانه زاینده رود در سال 1399 و سه ماه اول سال جاری شد.

در این پیگیری قضایی از شرکت آب منطقه ای استان اصفهان خواسته شده است که ضمن معرفی کارشناس متعهد جهت توضیح، ظرف یک ماه میزان حق آبه آزاد شده رودخانه زاینده رود و تالاب گاوخونی از سد رودشتین به بعد در بستر رودخانه زاینده‌رود را از آغاز سال 1399 تا پایان خردادماه 1400 اعلام کند.
لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات