هواپیمای آموزشی پس از تعلیق؛ دوباره مجوز پرواز گرفت و سقوط کرد

هواپیمای آموزشی پس از تعلیق؛ دوباره مجوز پرواز گرفت و سقوط کرد

در حالی شاهد وقوع این سانحه و درگذشت دو سرنشین آن هستیم که اخیرا به دلیل سوانح پی در پی هواپیماهای سبک، ‌ از اردیبهشت ماه امسال پروازهای آموزشی و تفریحی هواپیماهای فوق سبک متوقف شدند و مجوز چندین آموزشگاه تعلیق شد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات