خروج کشورهای اروپایی از فهرست کشورهای پرخطر کرونایی

خروج کشورهای اروپایی از فهرست کشورهای پرخطر کرونایی

راه و مسکن تهران- ایرنا- سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از خروج کشورهای اروپایی از فهرست کشورهای پرخطر و ویژه شیوع کرونا خبر داد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات