دستورالعمل نحوه، شرایط و مدارک تبدیل وضعیت ایثارگران شرکتی شهرداری را صادر کرد.

دستورالعمل نحوه، شرایط و مدارک تبدیل وضعیت ایثارگران شرکتی شهرداری را صادر کرد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات