شهردار لندن در پیامی از نامه ارسالی شهردار شیراز پس از انتخاب مجدد به عنوان شهردار لن ...

شهردار لندن در پیامی از نامه ارسالی شهردار شیراز پس از انتخاب مجدد به عنوان شهردار لن ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات